Finns det några nationella kampanjer för att förebygga allmän utbildning inriktade på ungdomar och e-cigaretter?

Ja. 2018, FDA utökat sin framgångsrika ungdomar tobaksförebyggande campaignexternal ikonen “Den Verkliga Kostnaden,” att nå mer än 10 miljoner ungdomar i åldern 12-17 som har använt e-cigaretter eller är öppen för att pröva dem. Kampanjen utbildar ungdomar om de potentiella riskerna med att använda e-cigaretter.
Den “verkliga kostnaden” når tonåringar där de tillbringar större delen av sin tid: i skolan och online. Kampanjen placerar också e-cigarett & e-cigg förebyggande material i gymnasieskolor över hela landet, både i skolbadrum och på pedagogiska digitala plattformar som eleverna har tillgång till under skoldagen.
Truth Initiative ® lanserade kampanjen” e-juice ” 2018, med fokus på att korrigera missuppfattningar för Ungdomar och ge korrekt information om e-cigaretter och nikotin. Kampanjen främjas på digitala och sociala medier, inklusive Safer safe websiteexternal icon, som innehåller videor, artiklar och interaktiva aktiviteter för Ungdomar.