Lustgas säljs nu i låga mängder

Konsumentförsäljningen av Lustgas via lustgasakuten.se kommer att fortsätta som den klassificeras som livsmedel i EU läs mera här.

“Du kan inte sätta försäljningsrestriktioner på livsmedel i ett land eftersom det skulle orsaka konkurrensproblem på den inre marknaden. Om försäljningsrestriktioner skulle vara önskvärda bör de göras på EU-nivå, säger Penttilä.

Kermabileet.fi köpte ett lager av Out-of-business skrattar lustgas kapsel företag och nu säljer den. Penttilä säger försäljning är för närvarande bara en bråkdel av vad det var för några år sedan.

Detta är vad polisen märker på gatorna också.

“Det finns inga tecken på att skratta lustgas i polis vid denna tidpunkt. Vi plockar upp människor som raving och röra runt varje dag, men de är alla andra ämnen som har blivit blandade i huvudet, säger Lasse Jortikka, kriminalinspektör vid Helsingfors Polisstation.